ההרשמה נסגרה - הצלחנו לגייס מספיק מתנדבות כדי לתמוך ביוזמה העצמאית של הפעילות והתושבים בשטח.
תודה על הנכונות לקחת חלק!