English العربية

חיסונים גם לפלסטינים

עדכון 20.6.21: פארסת העברת החיסונים לרשות הפלסטינית, שהגיעה לשיא בסוף השבוע עם ביטול הסכם העברת חיסונים לרשות, הפכה לתקרית מדינית. ישראל ממשיכה לשלוט בחייהם של מיליוני פלסטינים בגדה המערבית ובעזה. לישראל יש חובה חוקית ומוסרית לדאוג לבריאותם של תושבי עזה והגדה, אולם במקום זאת הממשלה ״יושבת״ על מיליון חיסונים שתוקפם יפוג בקרוב. זאת עוולה מוסרית מזעזעת.
יותר מ-5,000 פעילים ופעילות כבר הצטרפו לקמפיין שדורש העברת חיסונים לפלסטינים, ואנחנו נמשיך לפעול בנושא עד שישראל תמלא את חובתה. הצטרפו גם אתם לדרישה:

משרד הבריאות הודיע כי יחסן עשרות אלפי פלסטינים העובדים בישראל - זה צעד חשוב אבל זה לא מספיק. כדי לגרום לאדלשטיין לעשות את הדבר הנכון חוקית, מעשית ומוסרית, ולדאוג לחיסונים לכלל האוכלוסיה בגדה ובעזה, אנחנו חייבים להגביר את הלחץ. הצטרפו עכשיו לקריאה

****
״יש לנו חובה מוסרית לדאוג שהפלסטינים יהיו מחוסנים. אנחנו חיים ביחד, אם אנחנו נחסן את עצמנו ושם לא יהיה חיסון, יתפתחו שם מוטציות שיגיעו לפה. שתי מדינות עם מחלה אחת״, כך אמר פרופ׳ גבי ברבש.

הקורונה בעזה ובגדה גואה, הפלסטינים טרם קיבלו חיסונים - ואילו בישראל ישארו כנראה עודפים. משרד הבריאות הודיע שישקול להעביר חיסונים לפלסטינים, אבל המשבר מתעצם וההחלטה מתעכבת. אסור לנו להפקיר את בריאותם של הפלסטינים ולתת לנושא לרדת מסדר היום, הצטרפו עכשיו לדרישה משר הבריאות להעביר חיסונים לעזה ולגדה

עדכון 20.6.21: פארסת העברת החיסונים לרשות הפלסטינית, שהגיעה לשיא בסוף השבוע עם ביטול הסכם העברת חיסונים לרשות, הפכה לתקרית מדינית. ישראל ממשיכה לשלוט בחייהם של מיליוני פלסטינים בגדה המערבית ובעזה. לישראל יש חובה חוקית ומוסרית לדאוג לבריאותם של תושבי עזה והגדה, אולם במקום זאת הממשלה ״יושבת״ על מיליון חיסונים שתוקפם יפוג בקרוב. זאת עוולה מוסרית מזעזעת.
יותר מ-5,000 פעילים ופעילות כבר הצטרפו לקמפיין שדורש העברת חיסונים לפלסטינים, ואנחנו נמשיך לפעול בנושא עד שישראל תמלא את חובתה. הצטרפו גם אתם לדרישה:

משרד הבריאות הודיע כי יחסן עשרות אלפי פלסטינים העובדים בישראל - זה צעד חשוב אבל זה לא מספיק. כדי לגרום לאדלשטיין לעשות את הדבר הנכון חוקית, מעשית ומוסרית, ולדאוג לחיסונים לכלל האוכלוסיה בגדה ובעזה, אנחנו חייבים להגביר את הלחץ. הצטרפו עכשיו לקריאה

****
״יש לנו חובה מוסרית לדאוג שהפלסטינים יהיו מחוסנים. אנחנו חיים ביחד, אם אנחנו נחסן את עצמנו ושם לא יהיה חיסון, יתפתחו שם מוטציות שיגיעו לפה. שתי מדינות עם מחלה אחת״, כך אמר פרופ׳ גבי ברבש.

הקורונה בעזה ובגדה גואה, הפלסטינים טרם קיבלו חיסונים - ואילו בישראל ישארו כנראה עודפים. משרד הבריאות הודיע שישקול להעביר חיסונים לפלסטינים, אבל המשבר מתעצם וההחלטה מתעכבת. אסור לנו להפקיר את בריאותם של הפלסטינים ולתת לנושא לרדת מסדר היום, הצטרפו עכשיו לדרישה משר הבריאות להעביר חיסונים לעזה ולגדה

חתמו לאחרונה

 • rasha
 • דורית
 • חגית
 • אריאלה
 • שרון
 • יסמין
 • אוקי
 • שירי
 • מיכל
 • שמעון
 • דליה
 • אבי
 • סולדד
 • אורי
 • עינת
 • ניצן
 • Helgaleena
 • Eyal
 • יעל
 • דליה
 • שרי
 • קרן
 • טלי
 • רויטל
 • ציפי
 • רויטל
 • נעמה
 • Roy
 • נגה
 • עפר
 • יורם
 • נגה
 • הילה
 • לויה
 • אתי
 • עלמה
 • דורון
 • יותם
 • לילך
 • יותם
 • שירה
 • גילי
 • Galia
 • אייל
 • Yaniv
 • מסארווה
 • אילת
 • Maya
 • הדס
 • משה

חתמו עכשיו

לכבוד שר הבריאות יולי אדלשטיין:


עשה את הדבר הנכון חוקית, מעשית ומוסרית: פעל להעברת חיסונים לפלסטינים בגדה המערבית ובעזה, למען החיים של כולנו.