English العربية

חיסונים גם לפלסטינים

משרד הבריאות הודיע כי יחסן עשרות אלפי פלסטינים העובדים בישראל - זה צעד חשוב אבל זה לא מספיק. כדי לגרום לאדלשטיין לעשות את הדבר הנכון חוקית, מעשית ומוסרית, ולדאוג לחיסונים לכלל האוכלוסיה בגדה ובעזה, אנחנו חייבים להגביר את הלחץ. הצטרפו עכשיו לקריאה

****
״יש לנו חובה מוסרית לדאוג שהפלסטינים יהיו מחוסנים. אנחנו חיים ביחד, אם אנחנו נחסן את עצמנו ושם לא יהיה חיסון, יתפתחו שם מוטציות שיגיעו לפה. שתי מדינות עם מחלה אחת״, כך אמר פרופ׳ גבי ברבש.

הקורונה בעזה ובגדה גואה, הפלסטינים טרם קיבלו חיסונים - ואילו בישראל ישארו כנראה עודפים. משרד הבריאות הודיע שישקול להעביר חיסונים לפלסטינים, אבל המשבר מתעצם וההחלטה מתעכבת. אסור לנו להפקיר את בריאותם של הפלסטינים ולתת לנושא לרדת מסדר היום, הצטרפו עכשיו לדרישה משר הבריאות להעביר חיסונים לעזה ולגדה

משרד הבריאות הודיע כי יחסן עשרות אלפי פלסטינים העובדים בישראל - זה צעד חשוב אבל זה לא מספיק. כדי לגרום לאדלשטיין לעשות את הדבר הנכון חוקית, מעשית ומוסרית, ולדאוג לחיסונים לכלל האוכלוסיה בגדה ובעזה, אנחנו חייבים להגביר את הלחץ. הצטרפו עכשיו לקריאה

****
״יש לנו חובה מוסרית לדאוג שהפלסטינים יהיו מחוסנים. אנחנו חיים ביחד, אם אנחנו נחסן את עצמנו ושם לא יהיה חיסון, יתפתחו שם מוטציות שיגיעו לפה. שתי מדינות עם מחלה אחת״, כך אמר פרופ׳ גבי ברבש.

הקורונה בעזה ובגדה גואה, הפלסטינים טרם קיבלו חיסונים - ואילו בישראל ישארו כנראה עודפים. משרד הבריאות הודיע שישקול להעביר חיסונים לפלסטינים, אבל המשבר מתעצם וההחלטה מתעכבת. אסור לנו להפקיר את בריאותם של הפלסטינים ולתת לנושא לרדת מסדר היום, הצטרפו עכשיו לדרישה משר הבריאות להעביר חיסונים לעזה ולגדה

חתמו לאחרונה

 • נוי
 • ‪Rana
 • דורית
 • בנוא
 • רועי
 • קרן
 • תמי
 • מילי
 • שרה
 • איקהika
 • דלית
 • Ori
 • כוכבה
 • עדנה
 • עדי
 • אילת
 • לילך
 • שרון
 • מירי
 • אדית
 • ודאד
 • חגית
 • אולגה
 • משה
 • אירינה
 • חנה
 • יחזקאל
 • אורנה
 • נועה
 • איתי
 • זלמן
 • הדר
 • יעל
 • rasha
 • דורית
 • חגית
 • אריאלה
 • שרון
 • יסמין
 • אוקי
 • שירי
 • מיכל
 • שמעון
 • דליה
 • אבי
 • סולדד
 • אורי
 • Einat
 • ניצן
 • Helgaleena

חתמו עכשיו

לכבוד שר הבריאות יולי אדלשטיין:


עשה את הדבר הנכון חוקית, מעשית ומוסרית: פעל להעברת חיסונים לפלסטינים בגדה המערבית ובעזה, למען החיים של כולנו.