English

עוצרים את הסכם הנפט המזהם

הסכם קצא״א, שישנע כמויות ענק של נפט דרך ישראל, עלול להשבית את מתקני ההתפלה ולפגוע במי השתיה שלנו, לגרום למחלות נשימה אצל עשרות אלפים ולהחריב את חופי הרחצה בכל הארץ. 

עכשיו יש לנו הזדמנות חד-פעמית לבטל את ההסכם המזהם: הממשלה החדשה כבר אותתה שהיא מוכנה לשקול מחדש את ההסכם המסוכן, וברגעים קריטיים אלו לחץ ציבורי שלנו יכול להטות את הכף.

יחד נוכל לוודא שהממשלה תפעל למען הטבע והבריאות שלנו, ותבטל את הסכם קצא״א המסוכן לאלתר - הצטרפו עכשיו לקריאה, כדי שנגיע לעשרות אלפים לפני הדיון המכריע בממשלה:

הסכם קצא״א, שישנע כמויות ענק של נפט דרך ישראל, עלול להשבית את מתקני ההתפלה ולפגוע במי השתיה שלנו, לגרום למחלות נשימה אצל עשרות אלפים ולהחריב את חופי הרחצה בכל הארץ. 

עכשיו יש לנו הזדמנות חד-פעמית לבטל את ההסכם המזהם: הממשלה החדשה כבר אותתה שהיא מוכנה לשקול מחדש את ההסכם המסוכן, וברגעים קריטיים אלו לחץ ציבורי שלנו יכול להטות את הכף.

יחד נוכל לוודא שהממשלה תפעל למען הטבע והבריאות שלנו, ותבטל את הסכם קצא״א המסוכן לאלתר - הצטרפו עכשיו לקריאה, כדי שנגיע לעשרות אלפים לפני הדיון המכריע בממשלה:

חתמו לאחרונה

 • נגה
 • אסתר
 • גיא
 • Susan
 • הד
 • גבי
 • עמי
 • מילי
 • מאיה
 • ליבי
 • אלין
 • שירה
 • שרון
 • אורי
 • ‫דפנה
 • ניצנה
 • מושי
 • אפרת
 • avital
 • נוענ
 • שי
 • זמר
 • גיל
 • עמיתה
 • אור
 • Eyalnir
 • Ohad
 • אלון
 • גיתית
 • שרית
 • רחל
 • רבקה
 • נגה
 • מעליא
 • גלי
 • ענת
 • רומי
 • דוד
 • עודד
 • ברוריה
 • טל
 • מיכל
 • נועה
 • צילה
 • אבי
 • חנוך
 • מירי
 • אופק
 • שרון
 • Gil

חתמו עכשיו

אל: ראש הממשלה נפתלי בנט, שר החוץ ורה״מ החלופי יאיר לפיד, ושרי הממשלה


בטלו מיד את הסכם הנפט המזהם של קצא״א, שמסכן את הבריאות והטבע שלנו!