English

עוצרים את הסכם הנפט המזהם

הסכם קצא״א, שישנע כמויות ענק של נפט דרך ישראל, עלול להשבית את מתקני ההתפלה ולפגוע במי השתיה שלנו, לגרום למחלות נשימה אצל עשרות אלפים ולהחריב את חופי הרחצה בכל הארץ. 

עכשיו יש לנו הזדמנות חד-פעמית לבטל את ההסכם המזהם: הממשלה החדשה כבר אותתה שהיא מוכנה לשקול מחדש את ההסכם המסוכן, וברגעים קריטיים אלו לחץ ציבורי שלנו יכול להטות את הכף.

יחד נוכל לוודא שהממשלה תפעל למען הטבע והבריאות שלנו, ותבטל את הסכם קצא״א המסוכן לאלתר - הצטרפו עכשיו לקריאה, כדי שנגיע לעשרות אלפים לפני הדיון המכריע בממשלה:

הסכם קצא״א, שישנע כמויות ענק של נפט דרך ישראל, עלול להשבית את מתקני ההתפלה ולפגוע במי השתיה שלנו, לגרום למחלות נשימה אצל עשרות אלפים ולהחריב את חופי הרחצה בכל הארץ. 

עכשיו יש לנו הזדמנות חד-פעמית לבטל את ההסכם המזהם: הממשלה החדשה כבר אותתה שהיא מוכנה לשקול מחדש את ההסכם המסוכן, וברגעים קריטיים אלו לחץ ציבורי שלנו יכול להטות את הכף.

יחד נוכל לוודא שהממשלה תפעל למען הטבע והבריאות שלנו, ותבטל את הסכם קצא״א המסוכן לאלתר - הצטרפו עכשיו לקריאה, כדי שנגיע לעשרות אלפים לפני הדיון המכריע בממשלה:

חתמו לאחרונה

 • פיטר
 • שרה
 • שוקי
 • אברהמוף
 • נעמה
 • אפרת
 • צבי
 • גיא
 • תמר
 • צבי
 • חנן
 • חמוטל
 • הילה
 • עודד
 • הדס
 • נטע
 • אלה
 • גילה
 • בועז
 • רחל
 • אביבה
 • אסתר
 • שירית
 • שלמה
 • עדנה
 • חגית
 • מוטי
 • ברורית
 • ליאור
 • דרור
 • תרצה
 • קנדרה
 • אראלה
 • אושרי
 • רומי
 • שירה
 • Erez
 • לולו
 • אורלי
 • ניצה
 • שביט
 • דורית
 • מעוז
 • יהלי
 • לירון
 • יעל
 • טל
 • יונתן
 • יונתן
 • מיכאל

חתמו עכשיו

אל: ראש הממשלה נפתלי בנט, שר החוץ ורה״מ החלופי יאיר לפיד, ושרי הממשלה


בטלו מיד את הסכם הנפט המזהם של קצא״א, שמסכן את הבריאות והטבע שלנו!