English العربية

לא מטיסים פליטים אל מותם

5.3.18: עשרות אלפים בעולם מצטרפים לדרישה שלנו לחברות התעופה הזרות לעצור את טיסות הגירוש! הוסיפו את שמכם עכשיו כדי שהקול המשמעותי ביותר יגיע מישראל:

מספר התומכים בעולם נכון ל-18.3.18: 69,749 - יחד נפעיל לחץ צרכני בינלאומי שיעצור את הגירוש!

---------

עדכון 5.2.18:מעל מאה טייסים ואנשי צוותי אוויר כבר נענו והתחייבו לא לשתף פעולה עם שליחת בני אדם למותם! אבל חברות תעופה בינלאומיות כבר משתתפות בגירוש של מאות פליטים בחודש: הצרטפו עכשיו וקראו לחברות התעופה לא לשתף פעולה עם הגירוש ולא להטיס פליטים אל מותם. 

----------

תבחרו: כליאה ללא הגבלת זמן, או גירוש למדינה בה נשקפת לך סכנת חיים? אלו האפשרויות של מבקשי המקלט בתכנית האכזרית של הממשלה. אחרי שנים של התעללות, הממשלה מתכננת לגרש עשרות אלפי בני אדם למדינות באפריקה בהן נשקפת סכנה לחייהם - אבל יש דרך לעצור את הגירוש.

הטייסים הישראלים וצוותי הקרקע בנתב״ג יכולים לסרב לשתף פעולה עם האכזריות של הממשלה ופשוט לא להשתתף בטיסות הגירוש של מבקשי המקלט. טייסים באירופה כבר סירבו להטיס פליטים אל מותם ועצרו מאות גירושים - ואנחנו יכולים לעשות את זה גם כאן! שלחו עכשיו אימייל אישי שיגיע ישר לאיגוד הטייסים הישראלי ולחברות שירותי הקרקע.

בחודשים האחרונים טייסים גרמנים הצליחו לעצור יותר מ- 200 גירושים, כי הם נאחזו בטיעון שהטסת מבקשי מקלט בניגוד לרצונם, עלולה להוות סכנה בטיחותית לטיסה כולה. בלונדון, טייס פשוט סירב להמריא כאשר נודע לו שיש פליט מגורש במטוס. בכל העולם אזרחים נאבקים בגזירות גירוש אכזריות, ועומדים לצד פליטים ומבקשי מקלט - בואו נעשה את זה גם כאן. זו שעת מבחן - מה שנעשה עכשיו יקבע את גורלם של עשרות אלפי בני אדם - קראו לטייסים ולצוותי הקרקע לומר לא לגירוש.

יותר מ-13,000 בקשות מקלט הוגשו בשנים האחרונות, אבל רובן כלל לא נבדקו על-ידי המדינה ורק בודדים קיבלו הכרה כפליטים. במדינות אירופאיות יותר מ70% מבקשות המקלט של פליטים מאריתראה וסודן מתקבלות, אבל אצלנו הרשויות מתעלמות בשיטתיות מרובן המוחלט ועכשיו הממשלה מקדמת גירוש המוני, ואפילו מציעה להעלות פליטים בכוח על מטוסים. אבל ההוצאה לפועל של הגירוש הבלתי מוסרי תלויה בשיתוף הפעולה של הטייסים ומפעילי המטוסים - ואנחנו יכולים להשפיע: קראו לטייסים ולצוותי הקרקע לסרב להטיס פליטים אל מותם!

אין צורך להזין פרטים - ההודעה תשלח מאפליקציית הדואר שלך ושמך והאימייל כפי שהם מוגדרים בנייד יתווספו לרשימת השולחים.
יותר מ-100 פעילי זזים מול משרדי אתיופיאן איירליינס בת״א בדרישה לעצור את טיסות הגירוש (19.2.18)

5.3.18: עשרות אלפים בעולם מצטרפים לדרישה שלנו לחברות התעופה הזרות לעצור את טיסות הגירוש! הוסיפו את שמכם עכשיו כדי שהקול המשמעותי ביותר יגיע מישראל:

מספר התומכים בעולם נכון ל-18.3.18: 69,749 - יחד נפעיל לחץ צרכני בינלאומי שיעצור את הגירוש!

---------

עדכון 5.2.18:מעל מאה טייסים ואנשי צוותי אוויר כבר נענו והתחייבו לא לשתף פעולה עם שליחת בני אדם למותם! אבל חברות תעופה בינלאומיות כבר משתתפות בגירוש של מאות פליטים בחודש: הצרטפו עכשיו וקראו לחברות התעופה לא לשתף פעולה עם הגירוש ולא להטיס פליטים אל מותם. 

----------

תבחרו: כליאה ללא הגבלת זמן, או גירוש למדינה בה נשקפת לך סכנת חיים? אלו האפשרויות של מבקשי המקלט בתכנית האכזרית של הממשלה. אחרי שנים של התעללות, הממשלה מתכננת לגרש עשרות אלפי בני אדם למדינות באפריקה בהן נשקפת סכנה לחייהם - אבל יש דרך לעצור את הגירוש.

הטייסים הישראלים וצוותי הקרקע בנתב״ג יכולים לסרב לשתף פעולה עם האכזריות של הממשלה ופשוט לא להשתתף בטיסות הגירוש של מבקשי המקלט. טייסים באירופה כבר סירבו להטיס פליטים אל מותם ועצרו מאות גירושים - ואנחנו יכולים לעשות את זה גם כאן! שלחו עכשיו אימייל אישי שיגיע ישר לאיגוד הטייסים הישראלי ולחברות שירותי הקרקע.

בחודשים האחרונים טייסים גרמנים הצליחו לעצור יותר מ- 200 גירושים, כי הם נאחזו בטיעון שהטסת מבקשי מקלט בניגוד לרצונם, עלולה להוות סכנה בטיחותית לטיסה כולה. בלונדון, טייס פשוט סירב להמריא כאשר נודע לו שיש פליט מגורש במטוס. בכל העולם אזרחים נאבקים בגזירות גירוש אכזריות, ועומדים לצד פליטים ומבקשי מקלט - בואו נעשה את זה גם כאן. זו שעת מבחן - מה שנעשה עכשיו יקבע את גורלם של עשרות אלפי בני אדם - קראו לטייסים ולצוותי הקרקע לומר לא לגירוש.

יותר מ-13,000 בקשות מקלט הוגשו בשנים האחרונות, אבל רובן כלל לא נבדקו על-ידי המדינה ורק בודדים קיבלו הכרה כפליטים. במדינות אירופאיות יותר מ70% מבקשות המקלט של פליטים מאריתראה וסודן מתקבלות, אבל אצלנו הרשויות מתעלמות בשיטתיות מרובן המוחלט ועכשיו הממשלה מקדמת גירוש המוני, ואפילו מציעה להעלות פליטים בכוח על מטוסים. אבל ההוצאה לפועל של הגירוש הבלתי מוסרי תלויה בשיתוף הפעולה של הטייסים ומפעילי המטוסים - ואנחנו יכולים להשפיע: קראו לטייסים ולצוותי הקרקע לסרב להטיס פליטים אל מותם!

שלחו לאחרונה

 • Duduraire
 • ויקטור
 • Itayvab
 • Simona
 • venusLah
 • Pedro
 • Katie
 • אופיר
 • Epaiezuiico
 • Iwuuyuqada
 • Eqaktusumaw
 • Inovihe
 • Opetavup
 • Umoqajowepuur
 • Celine
 • סיון
 • Teresa
 • ShayCer
 • Uluxmoiru
 • Inejaykco
 • Akixayuc
 • Ijeepiqewq
 • Usuzaga
 • Qugekobibaj
 • Uihuruwal
 • Eaxumateyakop
 • Ekaqabxexaowa
 • Enapuje
 • Ejoruxsa
 • Ihokewwemu
 • Ivukawlukiwux
 • Akiiwetocoix
 • DavidKax
 • רחל
 • Dianne
 • Sarahnef
 • rosenDah
 • greenbergDah
 • Rotemlcerma
 • Awxuwar
 • Ekakepe
 • Ilaonegohigul
 • Atesapegbuico
 • Oxixutasubo
 • Xejuvub
 • Idowidequmezl
 • Eretele
 • Adesiyiperu
 • Ajawediv
 • Bf

שלחו עכשיו

אפשר לשלוח את ההודעה כמו שהיא, אבל עדיף להוסיף מסר אישי


  אין צורך להזין פרטים - ההודעה תשלח מאפליקציית הדואר שלך ושמך והאימייל כפי שהם מוגדרים בנייד יתווספו לרשימת השולחים.