English
התרומה שלך:

סכום אחר

${currency}

אתרום ${payload.amount} ש״ח חד פעמיתכל חודש

אנא בחר/י סכום

שגיאה - נא להוסיף שם פרטי
שגיאה - נא להוסיף שם משפחה
שגיאה - נא להוסיף דוא״ל
שגיאה - נא להוסיף מספר טלפון
שגיאה - נא להוסיף כתובת מגורים
שגיאה - נא להוסיף עיר
שגיאה - נא להוסיף מדינה

אתרום ${payload.amount} ש״ח חד-פעמיתחודשית


כשהפעלנו הסעות לקלפי, לא דמיינו שהמפלגה שמייצגת את רוב האזרחים הבדואים תחתום על הסכם קואליציוני עם יאיר לפיד, שכולל הכרה בכמה כפרים בנגב והקפאת הריסת הבתים.

הממשלה החדשה היא לא כל מה שחלמנו עליו, אבל מדובר בהישג היסטורי לשותפות היהודית-ערבית - בפוליטיקה ומחוצה לה. וזה גם הישג אדיר לתנועה שלנו

הממשלה החדשה היא עדיין ברובה ממשלת ימין, אבל בפעם הראשונה מזה שנים ארוכות, ישבו בה שרות ושרים שאכפת להם ממה שיש לנו להגיד. ויש לנו הרבה מה להגיד והרבה מה לעשות.

השתמש.י בטופס המאובטח כדי להצטרף אלינו בתמיכה חודשית, שתאפשר לנו להמשיך לבנות חברה משותפת ושוויונית:

כשהפעלנו הסעות לקלפי, לא דמיינו שהמפלגה שמייצגת את רוב האזרחים הבדואים תחתום על הסכם קואליציוני עם יאיר לפיד, שכולל הכרה בכמה כפרים בנגב והקפאת הריסת הבתים.

הממשלה החדשה היא לא כל מה שחלמנו עליו, אבל מדובר בהישג היסטורי לשותפות היהודית-ערבית - בפוליטיקה ומחוצה לה. וזה גם הישג אדיר לתנועה שלנו

הממשלה החדשה היא עדיין ברובה ממשלת ימין, אבל בפעם הראשונה מזה שנים ארוכות, ישבו בה שרות ושרים שאכפת להם ממה שיש לנו להגיד. ויש לנו הרבה מה להגיד והרבה מה לעשות.

השתמש.י בטופס המאובטח כדי להצטרף אלינו בתמיכה חודשית, שתאפשר לנו להמשיך לבנות חברה משותפת ושוויונית: