English العربية العربية
התרומה שלך:

סכום אחר

${currency}

אתרום ${payload.amount} ש״ח חד פעמיתכל חודש

אנא בחר/י סכום

שגיאה - נא להוסיף שם פרטי
שגיאה - נא להוסיף שם משפחה
שגיאה - נא להוסיף דוא״ל
שגיאה - נא להוסיף מספר טלפון
שגיאה - נא להוסיף כתובת מגורים
שגיאה - נא להוסיף עיר
שגיאה - נא להוסיף מדינה

אתרום ${payload.amount} ש״ח חד-פעמיתחודשית


עדכון 31.1.21: הלחץ שהפעלנו עובד! ישראל תעביר 5,000 חיסונים לפלסטינים בשבוע הבא. עד כה גייסנו רק 50% מהסכום הדרוש לנו להצבת שילוט שיקרא לשר הבריאות להעביר חיסונים לכלל האוכלוסייה. תוכל.י לתרום כדי שנגיע לסכום הדרוש ונגדיל את הלחץ על אדלשטיין?

==
התחלואה בישראל משתוללת. גם בגדה ובעזה המצב קשה והפלסטינים עוד מחכים לחיסונים מישראל, אבל הממשלה עסוקה במאבקים פוליטיים ולא מקבלת החלטות קריטיות בזמן.

בשבוע שעבר הגשנו לשר הבריאות כ-4,000 חתימות בקריאה להעביר חיסונים לפלסטינים וזה הזמן להעלות הילוך, לפני שכולנו נשלם את המחיר. כדי לגרום לאדלשטיין לפעול נתלה שלטי חוצות ליד מתחמי החיסונים בת״א ובירושלים, השילוט יעלה 32,750 ש״ח ורק בזכותך נעשה את זההשתמש/י בטופס המאובטח כדי לתרום:

עדכון 31.1.21: הלחץ שהפעלנו עובד! ישראל תעביר 5,000 חיסונים לפלסטינים בשבוע הבא. עד כה גייסנו רק 50% מהסכום הדרוש לנו להצבת שילוט שיקרא לשר הבריאות להעביר חיסונים לכלל האוכלוסייה. תוכל.י לתרום כדי שנגיע לסכום הדרוש ונגדיל את הלחץ על אדלשטיין?

==
התחלואה בישראל משתוללת. גם בגדה ובעזה המצב קשה והפלסטינים עוד מחכים לחיסונים מישראל, אבל הממשלה עסוקה במאבקים פוליטיים ולא מקבלת החלטות קריטיות בזמן.

בשבוע שעבר הגשנו לשר הבריאות כ-4,000 חתימות בקריאה להעביר חיסונים לפלסטינים וזה הזמן להעלות הילוך, לפני שכולנו נשלם את המחיר. כדי לגרום לאדלשטיין לפעול נתלה שלטי חוצות ליד מתחמי החיסונים בת״א ובירושלים, השילוט יעלה 32,750 ש״ח ורק בזכותך נעשה את זההשתמש/י בטופס המאובטח כדי לתרום: