English العربية
התרומה שלך:

סכום אחר

${currency}

אתרום ${payload.amount} ש״ח חד פעמיתכל חודש

אנא בחר/י סכום

שגיאה - נא להוסיף שם פרטי
שגיאה - נא להוסיף שם משפחה
שגיאה - נא להוסיף דוא״ל
שגיאה - נא להוסיף מספר טלפון
שגיאה - נא להוסיף עיר

אתרום ${payload.amount} ש״ח חד-פעמיתחודשית


16.9.19: ועדת הבחירות קיבלה את עתירת הליכוד נגד זזים והוציאה צו מניעה שמונע מאיתנו לארגן את ההסעות לקלפי. לחצו לפרטים

בכפרים הבדואים הלא מוכרים בנגב מתגוררים כ-
50,000 בעלי זכות הצבעה ללא קלפי קרובה, ללא תשתית של תחבורה ציבורית ובלי רכב פרטי. רבים מהתושבים רוצים להצביע, אבל אין להם איך. במועד אפריל של הבחירות, הסענו בזכות תרומות קטנות של מאות פעילים כ-4,000 מצביעים בנגב לקלפי. הפעם, בזכות שכלול של המערך ונהגות מתנדבות נפלאות שיוכלו להסיע נשים שלא יכולות לעלות לרכב עם גבר זר, נוכל להסיע כ-15,000 בדואים ולאפשר להם לממש את זכותם הדמוקרטית בקלפי

מול ההסתה ודיכוי ההצבעה, הקהילה שלנו מושיטה יד בסולידריות לאזרחים הבדואים בנגב וקוראת בקול ברור: אנחנו סופרים את הקול שלכם

כל תרומה קטנה תעזור לנו להביא יותר מצביעים לקלפי. העזר/י בטופס המאובטח כדי לתרום: 

 


לתשומת לבך: יוזמת ההסעות שלנו היא מוסרית, דמוקרטית וחוקית לחלוטין. בכל זאת, בליכוד עתרו לועדת הבחירות בדרישה לעצור אותנו. אנחנו לא חושבים שזה יקרה, אבל אם ועדת הבחירות תחליט לעצור אותנו, זה יקרה ברגע האחרון ואנחנו נאלץ לכסות את ההוצאות שכבר התחייבנו להן. במקרה כזה, התרומה שלך תהיה הכרחית ליציבות של הארגון שלנו וליכולת שלנו להמשיך לפעול לאורך השנה. אם נגייס יותר מהדרוש לכיסוי ההוצאות, נפנה את התרומות לטובת קמפיינים אחרים נגד גזענות ולמען שוויון.

16.9.19: ועדת הבחירות קיבלה את עתירת הליכוד נגד זזים והוציאה צו מניעה שמונע מאיתנו לארגן את ההסעות לקלפי. לחצו לפרטים

בכפרים הבדואים הלא מוכרים בנגב מתגוררים כ-
50,000 בעלי זכות הצבעה ללא קלפי קרובה, ללא תשתית של תחבורה ציבורית ובלי רכב פרטי. רבים מהתושבים רוצים להצביע, אבל אין להם איך. במועד אפריל של הבחירות, הסענו בזכות תרומות קטנות של מאות פעילים כ-4,000 מצביעים בנגב לקלפי. הפעם, בזכות שכלול של המערך ונהגות מתנדבות נפלאות שיוכלו להסיע נשים שלא יכולות לעלות לרכב עם גבר זר, נוכל להסיע כ-15,000 בדואים ולאפשר להם לממש את זכותם הדמוקרטית בקלפי

מול ההסתה ודיכוי ההצבעה, הקהילה שלנו מושיטה יד בסולידריות לאזרחים הבדואים בנגב וקוראת בקול ברור: אנחנו סופרים את הקול שלכם

כל תרומה קטנה תעזור לנו להביא יותר מצביעים לקלפי. העזר/י בטופס המאובטח כדי לתרום: 

 


לתשומת לבך: יוזמת ההסעות שלנו היא מוסרית, דמוקרטית וחוקית לחלוטין. בכל זאת, בליכוד עתרו לועדת הבחירות בדרישה לעצור אותנו. אנחנו לא חושבים שזה יקרה, אבל אם ועדת הבחירות תחליט לעצור אותנו, זה יקרה ברגע האחרון ואנחנו נאלץ לכסות את ההוצאות שכבר התחייבנו להן. במקרה כזה, התרומה שלך תהיה הכרחית ליציבות של הארגון שלנו וליכולת שלנו להמשיך לפעול לאורך השנה. אם נגייס יותר מהדרוש לכיסוי ההוצאות, נפנה את התרומות לטובת קמפיינים אחרים נגד גזענות ולמען שוויון.