English العربية العربية
התרומה שלך:

סכום אחר

${currency}

אתרום ${payload.amount} ש״ח חד פעמיתכל חודש

אנא בחר/י סכום

שגיאה - נא להוסיף שם פרטי
שגיאה - נא להוסיף שם משפחה
שגיאה - נא להוסיף דוא״ל
שגיאה - נא להוסיף מספר טלפון
שגיאה - נא להוסיף כתובת מגורים
שגיאה - נא להוסיף עיר
שגיאה - נא להוסיף מדינה

אתרום ${payload.amount} ש״ח חד-פעמיתחודשית


 עדכון 9.4:

הדמוקרטיה והשוויון נצחו היום: ועדת הבחירות דחתה את עתירת הליכוד ואם תרצו לעצור את יוזמת ההסעות לקלפי שלנו. 50 מיניבוסים יגיעו היום לנגב החל מהבוקר כדי לאפשר לתושבי הכפרים הלא מוכרים לממש את זכותם הדמוקרטית ולהצביע.

העזרו בטופס כדי לתמוך בפעילות שלנו גם אחרי ה-10 באפריל, למען עתיד טוב יותר לכולנו:

-------------

תנועת הימין הקיצוני ״אם תרצו״ ומפלגת הליכוד מנסים למנוע מאזרחים לממש את זכותם הדמוקרטית בקלפי, והגישו נגדנו עתירה לוועדת הבחירות - כדי לעצור את היוזמה שלנו להסעת בדואים מהכפרים הלא מוכרים לקלפי.

היוזמה שלנו כמובן חוקית לגמרי - זו תביעת השתקה קלאסית של בעלי כוח וממון, נגד כל אחת ואחד בקהילה שלנו, שמרימים את קולם נגד ההסתה ובעד שוויון אזרחי בקלפי. ובעיקר - זו תביעת השתקה כלפי כלל האזרחים הערבים ובתוכם הבדואים בכפרים הבלתי מוכרים, שבלי גישה לקלפיות המרוחקות לא יוכלו להצביע.

1,500 אזרחים כבר תרמו כדי ש-50 טרנזיטים יוכלו להסיע אלפי אזרחים בדואים לקלפיות מרוחקות - אבל
כדי להצליח לעמוד מול המשאבים האדירים שמושקעים בהשתקת הקהילה שלנו, וכדי שנוכל להמשיך לפעול בכל הכוח למען שוויון - אנחנו צריכים את התמיכה שלך עוד היום!

השתמשו בטופס המאובטח כדי לתרום לפעילות שלנו:

 


 עדכון 9.4:

הדמוקרטיה והשוויון נצחו היום: ועדת הבחירות דחתה את עתירת הליכוד ואם תרצו לעצור את יוזמת ההסעות לקלפי שלנו. 50 מיניבוסים יגיעו היום לנגב החל מהבוקר כדי לאפשר לתושבי הכפרים הלא מוכרים לממש את זכותם הדמוקרטית ולהצביע.

העזרו בטופס כדי לתמוך בפעילות שלנו גם אחרי ה-10 באפריל, למען עתיד טוב יותר לכולנו:

-------------

תנועת הימין הקיצוני ״אם תרצו״ ומפלגת הליכוד מנסים למנוע מאזרחים לממש את זכותם הדמוקרטית בקלפי, והגישו נגדנו עתירה לוועדת הבחירות - כדי לעצור את היוזמה שלנו להסעת בדואים מהכפרים הלא מוכרים לקלפי.

היוזמה שלנו כמובן חוקית לגמרי - זו תביעת השתקה קלאסית של בעלי כוח וממון, נגד כל אחת ואחד בקהילה שלנו, שמרימים את קולם נגד ההסתה ובעד שוויון אזרחי בקלפי. ובעיקר - זו תביעת השתקה כלפי כלל האזרחים הערבים ובתוכם הבדואים בכפרים הבלתי מוכרים, שבלי גישה לקלפיות המרוחקות לא יוכלו להצביע.

1,500 אזרחים כבר תרמו כדי ש-50 טרנזיטים יוכלו להסיע אלפי אזרחים בדואים לקלפיות מרוחקות - אבל
כדי להצליח לעמוד מול המשאבים האדירים שמושקעים בהשתקת הקהילה שלנו, וכדי שנוכל להמשיך לפעול בכל הכוח למען שוויון - אנחנו צריכים את התמיכה שלך עוד היום!

השתמשו בטופס המאובטח כדי לתרום לפעילות שלנו: