English العربية
שגיאה - נא להוסיף שם פרטי
שגיאה - נא להוסיף שם משפחה
שגיאה - נא להוסיף דוא״ל
שגיאה - נא להוסיף מספר טלפון
שגיאה - נא להוסיף עיר

אתרום ${payload.amount} ש״ח חד-פעמיתחודשית


בתמונה: מתנדבות ביום הבחירות בנגב  

העתיד כרגע נראה מאיים. תוצאות הבחירות מעמידות בסכנה לא רק את זכויות האזרחים הפלסטינים אלא גם זכויותיהן של נשים וקהילת הלהט״ב. גם כמפלגת אופוזיציה הליכוד עתר נגדנו שלוש פעמים ותוצאות הבחירות עלולות להשפיע גם על היכולת שלנו להמשיך לפעול. לכן אנחנו צריכות אותך עכשיו יותר מתמיד.

בשבועות ובחודשים הבאים, התנועה שלנו ומה שאנחנו יכולים לעשות יחד נחוצים יותר מאי פעם ותרומה חודשית שלך תבטיח שנוכל להמשיך לפעול בנגב ובכל הארץ כל השנה למען עתיד משותף, שוויון ודמוקרטיה. העזר.י בטופס המאובטח כדי לתרום
:

בתמונה: מתנדבות ביום הבחירות בנגב  

העתיד כרגע נראה מאיים. תוצאות הבחירות מעמידות בסכנה לא רק את זכויות האזרחים הפלסטינים אלא גם זכויותיהן של נשים וקהילת הלהט״ב. גם כמפלגת אופוזיציה הליכוד עתר נגדנו שלוש פעמים ותוצאות הבחירות עלולות להשפיע גם על היכולת שלנו להמשיך לפעול. לכן אנחנו צריכות אותך עכשיו יותר מתמיד.

בשבועות ובחודשים הבאים, התנועה שלנו ומה שאנחנו יכולים לעשות יחד נחוצים יותר מאי פעם ותרומה חודשית שלך תבטיח שנוכל להמשיך לפעול בנגב ובכל הארץ כל השנה למען עתיד משותף, שוויון ודמוקרטיה. העזר.י בטופס המאובטח כדי לתרום
: