English
אינך Member? נא ללחוץ כאן
שגיאה - נא להוסיף שם פרטי
שגיאה - נא להוסיף שם משפחה
שגיאה - נא להוסיף דוא״ל
שגיאה - נא להוסיף מספר טלפון
שגיאה - נא להוסיף עיר

אתרום ${payload.amount} ש״ח חד-פעמיתחודשית


ועדת הבחירות דחתה עתירה להצבת קלפיות בכפרים הבלתי מוכרים בנגב. ללא קלפי קרובה, נגישות לתחבורה ציבורית או רכב פרטי, רבים מהתושבים - ובעיקר התושבות - יאלצו להכריע - לצעוד שעות ברגל כדי להגיע לקלפי, או לוותר על הזכות להצביע.

פעילות עצמאיות מובילות יוזמה יחד עם תושבי האזור, שתאפשר לתושבים לממש את זכותם בקלפי. הבטחנו להן שנעשה הכל כדי לגייס עוד נשים שיתנדבו להסיע מצביעות לקלפיות ואת הסכום הדרוש להעסקת רכזי שטח מקומיים והכשרה של המתנדבות.

כדי שנוכל לקיים את ההבטחה שלנו - נצטרך את התמיכה שלך. השתמש.י בטופס התרומה המאובטח כדי 

לתרום באשראי או בביט ולתמוך בשוויון:

ועדת הבחירות דחתה עתירה להצבת קלפיות בכפרים הבלתי מוכרים בנגב. ללא קלפי קרובה, נגישות לתחבורה ציבורית או רכב פרטי, רבים מהתושבים - ובעיקר התושבות - יאלצו להכריע - לצעוד שעות ברגל כדי להגיע לקלפי, או לוותר על הזכות להצביע.

פעילות עצמאיות מובילות יוזמה יחד עם תושבי האזור, שתאפשר לתושבים לממש את זכותם בקלפי. הבטחנו להן שנעשה הכל כדי לגייס עוד נשים שיתנדבו להסיע מצביעות לקלפיות ואת הסכום הדרוש להעסקת רכזי שטח מקומיים והכשרה של המתנדבות.

כדי שנוכל לקיים את ההבטחה שלנו - נצטרך את התמיכה שלך. השתמש.י בטופס התרומה המאובטח כדי 

לתרום באשראי או בביט ולתמוך בשוויון: