English English العربية
אינך Member? נא ללחוץ כאן
שגיאה - נא להוסיף שם פרטי
שגיאה - נא להוסיף שם משפחה
שגיאה - נא להוסיף דוא״ל
שגיאה - נא להוסיף מספר טלפון
שגיאה - נא להוסיף עיר

אתרום ${payload.amount} ש״ח חד-פעמיתחודשית


הממשלה מרחיבה את סמכויות בתי הדין הדתיים והראשונים להיפגע יהיו נשים וקהילת הלהט״ב.ה ביום רביעי, 29.3, בשעה 11:00 נצא יחד לפעולת מחאה מול הרבנות הראשית בתל אביב, כי אנחנו לא מסכימות לכפיית המשפט הדתי ולהרחבת המעורבות שלו בחיינו. 

השתמש.י בטופס המאובטח כדי לתרום במימון שלטים, חולצות ואביזרים לפעולה:

*אם נגייס סכום גבוה מהדרוש, נפנה את התרומות להמשך הקמפיין ולקמפיינים דומים לו.

הממשלה מרחיבה את סמכויות בתי הדין הדתיים והראשונים להיפגע יהיו נשים וקהילת הלהט״ב.ה ביום רביעי, 29.3, בשעה 11:00 נצא יחד לפעולת מחאה מול הרבנות הראשית בתל אביב, כי אנחנו לא מסכימות לכפיית המשפט הדתי ולהרחבת המעורבות שלו בחיינו. 

השתמש.י בטופס המאובטח כדי לתרום במימון שלטים, חולצות ואביזרים לפעולה:

*אם נגייס סכום גבוה מהדרוש, נפנה את התרומות להמשך הקמפיין ולקמפיינים דומים לו.