English العربية العربية
אינך Member? נא ללחוץ כאן
שגיאה - נא להוסיף שם פרטי
שגיאה - נא להוסיף שם משפחה
שגיאה - נא להוסיף דוא״ל
שגיאה - נא להוסיף מספר טלפון
שגיאה - נא להוסיף עיר

אתרום ${payload.amount} ש״ח חד-פעמיתחודשית


כארגון המונע על ידי הפעילות והפעילים שלו, היה לנו חשוב במיוחד לשמוע מה הקהילה חושבת כדי שנוכל לתכנן יחד את הפעילות שלנו לתקופה הקרובה. הנה הנושאים שבחרו פעילות ופעילי זזים כנושאים החשובים ביותר בהם כדאי לנו להתמקד:

בין סבבי בחירות בלתי פוסקים ומול משבר הקורונה שסופו עוד לא נראה באופק, זו תקופה מתאגרת לפעול בה. הקמפיינים והפעולות שלנו מצליחים רק אם פעילות ופעילי זזים רוצים לקחת בהם חלק, הנה סוגי הפעולות המועדפים על כאלפיים זזות וזזים שענו על הסקר:

היה חשוב לנו לשמוע מה הפעולות האפקטיביות ביותר שנוכל לעשות יחד, הנה מה שהקהילה חשבה:

 

כדי להצליח לתכנן קדימה ולפעול לאורך זמן, אנחנו חייבים לדעת שיש לנו את התמיכה של פעילות ופעילים כמוך. לחצ.י כדי לתמוך בפעילות שלנו בתרומה חודשית: 

אתמוך בפעילות בתרומה חודשית

כארגון המונע על ידי הפעילות והפעילים שלו, היה לנו חשוב במיוחד לשמוע מה הקהילה חושבת כדי שנוכל לתכנן יחד את הפעילות שלנו לתקופה הקרובה. הנה הנושאים שבחרו פעילות ופעילי זזים כנושאים החשובים ביותר בהם כדאי לנו להתמקד:

בין סבבי בחירות בלתי פוסקים ומול משבר הקורונה שסופו עוד לא נראה באופק, זו תקופה מתאגרת לפעול בה. הקמפיינים והפעולות שלנו מצליחים רק אם פעילות ופעילי זזים רוצים לקחת בהם חלק, הנה סוגי הפעולות המועדפים על כאלפיים זזות וזזים שענו על הסקר:

היה חשוב לנו לשמוע מה הפעולות האפקטיביות ביותר שנוכל לעשות יחד, הנה מה שהקהילה חשבה:

 

כדי להצליח לתכנן קדימה ולפעול לאורך זמן, אנחנו חייבים לדעת שיש לנו את התמיכה של פעילות ופעילים כמוך. לחצ.י כדי לתמוך בפעילות שלנו בתרומה חודשית: 

אתמוך בפעילות בתרומה חודשית