English العربية العربية
התרומה שלך:

סכום אחר

${currency}

אתרום ${payload.amount} ש״ח חד פעמיתכל חודש

אנא בחר/י סכום

שגיאה - נא להוסיף שם פרטי
שגיאה - נא להוסיף שם משפחה
שגיאה - נא להוסיף דוא״ל
שגיאה - נא להוסיף מספר טלפון
שגיאה - נא להוסיף כתובת מגורים
שגיאה - נא להוסיף עיר
שגיאה - נא להוסיף מדינה

אתרום ${payload.amount} ש״ח חד-פעמיתחודשית


הקמנו את זזים לפני 5 שנים כי אנחנו מאמינים שבדמוקרטיה נבחרי הציבור חייבים דין וחשבון לאזרחים. בשבועות ובחודשים הקרובים, כוח אזרחי נחוץ יותר מאי-פעם

יחד נוכל לוודא שהדמוקרטיה תנצח בבחירות הקרובות, להגן על אלו שהממשלה השאירה מאחור במשבר הקורונה ולהבטיח עתיד של שוויון לכולנו. ההצלחה שלנו תלויה בהתגייסות של א/נשים נפלאים כמוך שתומכים בפעילות - תודה על הנכונות לתרום!

העזר/י בטופס המאובטח בהמשך כדי לתרום תרומה חודשית בסכום שמתאים לך:

הקמנו את זזים לפני 5 שנים כי אנחנו מאמינים שבדמוקרטיה נבחרי הציבור חייבים דין וחשבון לאזרחים. בשבועות ובחודשים הקרובים, כוח אזרחי נחוץ יותר מאי-פעם

יחד נוכל לוודא שהדמוקרטיה תנצח בבחירות הקרובות, להגן על אלו שהממשלה השאירה מאחור במשבר הקורונה ולהבטיח עתיד של שוויון לכולנו. ההצלחה שלנו תלויה בהתגייסות של א/נשים נפלאים כמוך שתומכים בפעילות - תודה על הנכונות לתרום!

העזר/י בטופס המאובטח בהמשך כדי לתרום תרומה חודשית בסכום שמתאים לך: