English
שגיאה - נא להוסיף שם פרטי
שגיאה - נא להוסיף שם משפחה
שגיאה - נא להוסיף דוא״ל
שגיאה - נא להוסיף מספר טלפון
שגיאה - נא להוסיף עיר

אתרום ${payload.amount} ש״ח חד-פעמיתחודשית


מאות ילדים וילדות ישראלים שנולדו וגדלו בארץ הזאת נמצאים בסכנת גירוש. רבים מהם נאלצים להסתתר בבתיהם בעוד שחלק מחבריהם כבר נכלאו וגורשו. הילדים הללו לומדים עם הילדים שלנו באותם בתי הספר, הולכים לאותם החוגים וחוזרים הביתה לעולם שכולו פחד: אולי הלילה יבואו לקחת אותם.

לראש הממשלה החדש יאיר לפיד יש הזדמנות לתקן את העוול, להסיר את איום הגירוש ולהסדיר את מעמד הילדים. ב 13.8 נערוך, ארגון האמהות של הילדים (UCI) וקהילת זזים, הפגנת חירום. כדי לגרום לראש הממשלה לפעול עכשיו אנחנו חייבים להגיע ולעמוד עם הילדים ואמותיהם, להראות שהציבור תומך בהסדרת מעמדם של הילדים - ולהרים הפגנה עוצמתית שלא יוכל לפספס. 

עלות ציוד ההגברה, הבמה והפקת ההפגנה היא 8,900 ש"ח. הילדים האלה צריכים אותך עכשיו, לפני שיעצרו ויהיה מאוחר מדי - השתמש.י בטופס המאובטח כדי לתרום להפקת ההפגנה. 

מאות ילדים וילדות ישראלים שנולדו וגדלו בארץ הזאת נמצאים בסכנת גירוש. רבים מהם נאלצים להסתתר בבתיהם בעוד שחלק מחבריהם כבר נכלאו וגורשו. הילדים הללו לומדים עם הילדים שלנו באותם בתי הספר, הולכים לאותם החוגים וחוזרים הביתה לעולם שכולו פחד: אולי הלילה יבואו לקחת אותם.

לראש הממשלה החדש יאיר לפיד יש הזדמנות לתקן את העוול, להסיר את איום הגירוש ולהסדיר את מעמד הילדים. ב 13.8 נערוך, ארגון האמהות של הילדים (UCI) וקהילת זזים, הפגנת חירום. כדי לגרום לראש הממשלה לפעול עכשיו אנחנו חייבים להגיע ולעמוד עם הילדים ואמותיהם, להראות שהציבור תומך בהסדרת מעמדם של הילדים - ולהרים הפגנה עוצמתית שלא יוכל לפספס. 

עלות ציוד ההגברה, הבמה והפקת ההפגנה היא 8,900 ש"ח. הילדים האלה צריכים אותך עכשיו, לפני שיעצרו ויהיה מאוחר מדי - השתמש.י בטופס המאובטח כדי לתרום להפקת ההפגנה.