English العربية
התרומה שלך:

סכום אחר

${currency}

אתרום ${payload.amount} ש״ח חד פעמיתכל חודש

אנא בחר/י סכום

שגיאה - נא להוסיף שם פרטי
שגיאה - נא להוסיף שם משפחה
שגיאה - נא להוסיף דוא״ל
שגיאה - נא להוסיף מספר טלפון
שגיאה - נא להוסיף עיר

אתרום ${payload.amount} ש״ח חד-פעמיתחודשית


המאבק שלנו באלימות המתנחלים עולה שלב: בשבת 28.5, נצא יחד עם ארגונים רבים לשטח בליווי בולדוזר כדי לפרק את המאחז הלא חוקי חומש ולהשיב לתושבי בורקה הפלסטינים את הגישה לאדמות שלהם. 

השתמש.י בטופס המאובטח כדי לעזור במימון הסעות לפעילים, שילוט לצעדה ושכירת בולדוזר, כדי להבטיח את הצלחת הצעדה ולהבהיר לשר הביטחון גנץ ולשאר הממשלה שלא נתקפל בפני אלימות המתנחלים.

המאבק שלנו באלימות המתנחלים עולה שלב: בשבת 28.5, נצא יחד עם ארגונים רבים לשטח בליווי בולדוזר כדי לפרק את המאחז הלא חוקי חומש ולהשיב לתושבי בורקה הפלסטינים את הגישה לאדמות שלהם. 

השתמש.י בטופס המאובטח כדי לעזור במימון הסעות לפעילים, שילוט לצעדה ושכירת בולדוזר, כדי להבטיח את הצלחת הצעדה ולהבהיר לשר הביטחון גנץ ולשאר הממשלה שלא נתקפל בפני אלימות המתנחלים.