English العربية العربية
שגיאה - נא להוסיף שם פרטי
שגיאה - נא להוסיף שם משפחה
שגיאה - נא להוסיף דוא״ל
שגיאה - נא להוסיף מספר טלפון
שגיאה - נא להוסיף עיר

אתרום ${payload.amount} ש״ח חד-פעמיתחודשית


אם לא נפעל עכשיו, בכל רגע עלולים פקידי ההגירה לדפוק על דלתן של דניאל בת ה-7 ושל אמא שלה ולגרש אותן לארץ זרה. אביה הישראלי של דניאל נפטר ומאז המדינה מנסה לגרש אותה ואת אימה, למרות שדניאל נולדה כאן. 

ביום שישי, ה-26.11, בשעה 12:00, נצעד ביחד עם חבריה של דניאל מבית הספר, למשרד הפנים בת״א עם מגילת ענק שעליה החתימות שלך ושל יותר מ-12,500 פעילות ופעילי זזים שקוראים לשרת הפנים לבטל את הגירוש.

החברים של דניאל וההורים שלהם ביקשו שנסייע להם בהפקת ההפגנה.

השתמש.י בטופס המאובטח כדי להפוך את ההפגנה הזו לאירוע ששרת הפנים לא תוכל להתעלם ממנו: *אם נגייס סכום גבוה מהדרוש, נפנה את התרומות להמשך הקמפיין ולקמפיינים דומים לו.

אם לא נפעל עכשיו, בכל רגע עלולים פקידי ההגירה לדפוק על דלתן של דניאל בת ה-7 ושל אמא שלה ולגרש אותן לארץ זרה. אביה הישראלי של דניאל נפטר ומאז המדינה מנסה לגרש אותה ואת אימה, למרות שדניאל נולדה כאן. 

ביום שישי, ה-26.11, בשעה 12:00, נצעד ביחד עם חבריה של דניאל מבית הספר, למשרד הפנים בת״א עם מגילת ענק שעליה החתימות שלך ושל יותר מ-12,500 פעילות ופעילי זזים שקוראים לשרת הפנים לבטל את הגירוש.

החברים של דניאל וההורים שלהם ביקשו שנסייע להם בהפקת ההפגנה.

השתמש.י בטופס המאובטח כדי להפוך את ההפגנה הזו לאירוע ששרת הפנים לא תוכל להתעלם ממנו: *אם נגייס סכום גבוה מהדרוש, נפנה את התרומות להמשך הקמפיין ולקמפיינים דומים לו.