English English العربية
התרומה שלך:

סכום אחר

${currency}

אתרום ${payload.amount} ש״ח חד פעמיתכל חודש

אנא בחר/י סכום

שגיאה - נא להוסיף שם פרטי
שגיאה - נא להוסיף שם משפחה
שגיאה - נא להוסיף דוא״ל
שגיאה - נא להוסיף מספר טלפון
שגיאה - נא להוסיף כתובת מגורים
שגיאה - נא להוסיף עיר
שגיאה - נא להוסיף מדינה

אתרום ${payload.amount} ש״ח חד-פעמיתחודשית


ההתגייסות של פעילות ופעילי זזים משנה את המציאות בשטח! בזכות התגייסות של יותר מ-500 פעילי ופעילות זזים, מאות משפחות שנפגעו מ״חוק איחוד המשפחות״, יוכלו לדרוש סוף סוף את הזכויות המגיעות להן.

כ-70% מהתקציב שלנו מגיע מתרומות קטנות של א.נשים פרטיים. תרומה שלך תסייע לנו לא להשאיר אף קהילה מוחלשת מאחור.

השתמש.י בטופס המאובטח כדי שנוכל להמשיך ולפעול למענן:

 

ההתגייסות של פעילות ופעילי זזים משנה את המציאות בשטח! בזכות התגייסות של יותר מ-500 פעילי ופעילות זזים, מאות משפחות שנפגעו מ״חוק איחוד המשפחות״, יוכלו לדרוש סוף סוף את הזכויות המגיעות להן.

כ-70% מהתקציב שלנו מגיע מתרומות קטנות של א.נשים פרטיים. תרומה שלך תסייע לנו לא להשאיר אף קהילה מוחלשת מאחור.

השתמש.י בטופס המאובטח כדי שנוכל להמשיך ולפעול למענן: