English
התרומה שלך:

סכום אחר

${currency}

אתרום ${payload.amount} ש״ח חד פעמיתכל חודש

אנא בחר/י סכום

שגיאה - נא להוסיף שם פרטי
שגיאה - נא להוסיף שם משפחה
שגיאה - נא להוסיף דוא״ל
שגיאה - נא להוסיף מספר טלפון
שגיאה - נא להוסיף כתובת מגורים
שגיאה - נא להוסיף עיר
שגיאה - נא להוסיף מדינה

אתרום ${payload.amount} ש״ח חד-פעמיתחודשית


כשאנחנו שומעים שהשרה רגב ״לא חושבת שהייתה הסתה מימין״ לפני רצח רבין ואת השרה שקד טוענת שאין הבדל בין רמת האלימות משמאל ומימין, ברור שאנחנו במאבק על הסיפור שלנו - על ההיסטוריה שלנו ועל העתיד שנוכל, אולי, לבנות מתוכה.

אירועי יום הזיכרון לרצח רבין הם חלק מרכזי במאמץ השיטתי של נתניהו וממשלתו לשכתב את ההיסטוריה כדי לסתום לכולנו את הפה: מלימודי האזרחות החסרים תחת השר בנט, דרך חוק ״הנאמנות בתרבות״ ועד למאמצים של נתניהו לשלוט בתקשורת.  

ויש לזה רק תשובה אחת: אנחנו חייבות וחייבים להשמיע את האמת בעצמנו, ולצעוק אותה בלי פחד מעל כל במה אפשרית. לקראת ה-4 בנובמבר, נציף את השכונות ואת לוחות המודעות ליד בתי ספר ברחבי הארץ בפוסטרים שמספרים את הסיפור האמיתי של ההסתה לפני 23 שנה - והיום. השתמשו בטופס המאובטח כדי להשתתף במימון הפוסטרים.


*אם נגייס סכום גבוה מהדרוש, נפנה את התרומות להמשך הקמפיין ולקמפיינים דומים לו.

כשאנחנו שומעים שהשרה רגב ״לא חושבת שהייתה הסתה מימין״ לפני רצח רבין ואת השרה שקד טוענת שאין הבדל בין רמת האלימות משמאל ומימין, ברור שאנחנו במאבק על הסיפור שלנו - על ההיסטוריה שלנו ועל העתיד שנוכל, אולי, לבנות מתוכה.

אירועי יום הזיכרון לרצח רבין הם חלק מרכזי במאמץ השיטתי של נתניהו וממשלתו לשכתב את ההיסטוריה כדי לסתום לכולנו את הפה: מלימודי האזרחות החסרים תחת השר בנט, דרך חוק ״הנאמנות בתרבות״ ועד למאמצים של נתניהו לשלוט בתקשורת.  

ויש לזה רק תשובה אחת: אנחנו חייבות וחייבים להשמיע את האמת בעצמנו, ולצעוק אותה בלי פחד מעל כל במה אפשרית. לקראת ה-4 בנובמבר, נציף את השכונות ואת לוחות המודעות ליד בתי ספר ברחבי הארץ בפוסטרים שמספרים את הסיפור האמיתי של ההסתה לפני 23 שנה - והיום. השתמשו בטופס המאובטח כדי להשתתף במימון הפוסטרים.


*אם נגייס סכום גבוה מהדרוש, נפנה את התרומות להמשך הקמפיין ולקמפיינים דומים לו.