English العربية العربية
התרומה שלך:

סכום אחר

${currency}

אתרום ${payload.amount} ש״ח חד פעמיתכל חודש

אנא בחר/י סכום

שגיאה - נא להוסיף שם פרטי
שגיאה - נא להוסיף שם משפחה
שגיאה - נא להוסיף דוא״ל
שגיאה - נא להוסיף מספר טלפון
שגיאה - נא להוסיף כתובת מגורים
שגיאה - נא להוסיף עיר
שגיאה - נא להוסיף מדינה

אתרום ${payload.amount} ש״ח חד-פעמיתחודשית


ועדת הבחירות אסרה על הליכוד - ועל שאר המפלגות - להציב מצלמות בקלפיות בישובים ערבים! הכוח האזרחי שלנו הצליח לעצור את התכנית לדיכוי הצבעה של 20% מציבור האזרחים. 

אבל ההחלטה החשובה של השופט מלצר לא מספיקה כדי לתקן את הנזק שכבר נעשה: הסיקור התקשורתי של הנושא לא מבהיר את מהות ההחלטה, ואחרי שנכוו מיוזמת המצלמות בסבב אפריל, רבים מבין האזרחים הערבים עדיין יחששו לצאת ולהצביע

מול המיליונים שהשקיעו בליכוד כדי למנוע מאזרחים להגיע לקלפי, אנחנו נצא בקמפיין פרסומי בערבית, כדי לוודא שכל אזרח שמעוניין בכך ידע שהפעם יוכל להצביע ללא חשש בבחירות שוות, הוגנות וחשאיות. קמפיין שיגיע לציבור רחב בערבית יעלה כ-25,000 ש״ח - תרמו עכשיו כדי שננצח את יוזמת דיכוי ההצבעה:

 

אם נגייס יותר מהסכום הדרוש לקמפיין, נפנה את התרומות להמשך המאבק בהסתה נגד האזרחים הערבים ובעד שוויון, בקלפי ומחוצה לו.

ועדת הבחירות אסרה על הליכוד - ועל שאר המפלגות - להציב מצלמות בקלפיות בישובים ערבים! הכוח האזרחי שלנו הצליח לעצור את התכנית לדיכוי הצבעה של 20% מציבור האזרחים. 

אבל ההחלטה החשובה של השופט מלצר לא מספיקה כדי לתקן את הנזק שכבר נעשה: הסיקור התקשורתי של הנושא לא מבהיר את מהות ההחלטה, ואחרי שנכוו מיוזמת המצלמות בסבב אפריל, רבים מבין האזרחים הערבים עדיין יחששו לצאת ולהצביע

מול המיליונים שהשקיעו בליכוד כדי למנוע מאזרחים להגיע לקלפי, אנחנו נצא בקמפיין פרסומי בערבית, כדי לוודא שכל אזרח שמעוניין בכך ידע שהפעם יוכל להצביע ללא חשש בבחירות שוות, הוגנות וחשאיות. קמפיין שיגיע לציבור רחב בערבית יעלה כ-25,000 ש״ח - תרמו עכשיו כדי שננצח את יוזמת דיכוי ההצבעה:

 

אם נגייס יותר מהסכום הדרוש לקמפיין, נפנה את התרומות להמשך המאבק בהסתה נגד האזרחים הערבים ובעד שוויון, בקלפי ומחוצה לו.