×

לא לרשימות שחורות

משרד התרבות בונה רשימה שחורה שבודקת איך מצביעים חברי קרנות הקולנוע, כדי לסמן את מי שמעיזים להשמיע קול ביקורתי או עצמאי. הצנזורה כבר כאן, ואם לא נגיב במהירות כולנו נמצא את עצמנו עם פיות חסומים - הצטרפו עכשיו לקריאה למען האמנות החופשית ונגד ההשתקה.

ביד אחת, מירי רגב פועלת לסגור את תיאטרון אלמידאן, התיאטרון הערבי היחידי שמקבל תמיכה מהמדינה וביד השניה היא מנסה להפחיד ולשתק את יוצרי הקולנוע - והכל חלק ממאמץ להשתיק את היצירה החופשית ואת כולנו. בואו נגיע ל-5000 חתימות - ברגע שנגיע ליעד נקיים הצגה פתוחה של תיאטרון אלמידאן, שתשודר גם בפייבסוק לייב, כדי להראות לממשלה שאי אפשר להשתיק אותנו.

כשרגב אומרת שלצד חופש הביטוי יש לממשלה גם חופש מימון, קל להאמין לה - עד שנזכרים שבישראל, כמו בכל העולם, אמנות לא יכולה לשגשג בלי תמיכה כספית של הממסד. רק שהמימון הזה לא מקנה לממשלה את הזכות להפוך את האמנות החופשית לתעמולה של השלטון. קל גם להסכים עם רגב על הצורך הדחוף בגיוון תרבותי - במתן במה לקול המזרחי, לקול הערבי ולקולות מודרים אחרים. אבל הצעדים האחרונים של רגב מוכיחים שמה שמנחה אותה הוא לא גיוון תרבותי, אלא סתימת פיות. הצטרפו לקריאה - כן לגיוון תרבותי, לא לרשימות שחורות.

משרד התרבות בונה רשימה שחורה שבודקת איך מצביעים חברי קרנות הקולנוע, כדי לסמן את מי שמעיזים להשמיע קול ביקורתי או עצמאי. הצנזורה כבר כאן, ואם לא נגיב במהירות כולנו נמצא את עצמנו עם פיות חסומים - הצטרפו עכשיו לקריאה למען האמנות החופשית ונגד ההשתקה.

ביד אחת, מירי רגב פועלת לסגור את תיאטרון אלמידאן, התיאטרון הערבי היחידי שמקבל תמיכה מהמדינה וביד השניה היא מנסה להפחיד ולשתק את יוצרי הקולנוע - והכל חלק ממאמץ להשתיק את היצירה החופשית ואת כולנו. בואו נגיע ל-5000 חתימות - ברגע שנגיע ליעד נקיים הצגה פתוחה של תיאטרון אלמידאן, שתשודר גם בפייבסוק לייב, כדי להראות לממשלה שאי אפשר להשתיק אותנו.

כשרגב אומרת שלצד חופש הביטוי יש לממשלה גם חופש מימון, קל להאמין לה - עד שנזכרים שבישראל, כמו בכל העולם, אמנות לא יכולה לשגשג בלי תמיכה כספית של הממסד. רק שהמימון הזה לא מקנה לממשלה את הזכות להפוך את האמנות החופשית לתעמולה של השלטון. קל גם להסכים עם רגב על הצורך הדחוף בגיוון תרבותי - במתן במה לקול המזרחי, לקול הערבי ולקולות מודרים אחרים. אבל הצעדים האחרונים של רגב מוכיחים שמה שמנחה אותה הוא לא גיוון תרבותי, אלא סתימת פיות. הצטרפו לקריאה - כן לגיוון תרבותי, לא לרשימות שחורות.

חתמו לאחרונה

 • רונית
 • אבנר
 • אליה
 • נגה
 • רצר
 • רחלי
 • עידית
 • יהודית
 • עודד
 • גילה
 • פרידמן
 • אורי
 • יעקב
 • סמדר
 • מאיר
 • חן
 • רבקה
 • קרולינה
 • שושן
 • אולג
 • מיכל
 • יונתן
 • ריקי
 • אמין
 • יפה
 • שלי
 • שולמית
 • רמי
 • מויאל
 • רודולפו
 • גזית
 • שלו
 • נגר
 • עשהאל
 • גרנות
 • רובים
 • אלכס
 • שרה
 • הדס
 • דבורה
 • יוסי
 • אורן
 • אוריאל
 • Viky
 • בתיה
 • יורי
 • ודיש
 • שני
 • זהבה
 • דנה

חתמו עכשיו

אנחנו מתנגדים ומתנגדות לסתימת הפיות ולניסיון של משרד התרבות להפוך את האמנות לתעמולה ועומדים בסולידריות עם היוצרים ואנשי התרבות - מתיאטרון אלמידאן ועד לקולנוע. לא לרשימות שחורות, כן לגיוון תרבותי.